LINGUACULTURE

Centrul de cercetare a dinamicii (inter)culturale și (inter)lingvistice actuale

afiliat Catedrei de Engleză din cadrul Facultății de Litere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași

 

Având drept domeniu major de cercetare cultura (definită în sens foarte larg) și întreaga paletă a manifestărilor ei în limbă, literatură, film, mass-media, religie, filosofie, știință, sau viața de zi cu zi, centrul de cercetare LINGUACULTURE este deschis cercetătorilor de orice vârstă, naționalitate, etnie sau religie, pornind de la premisa că diversitatea este adevărata sursă de bogăție spirituală și intelectuală și generatoarea unui mediu propice pentru existența unui adevărat forum de discuție și pentru deschiderea de noi căi de explorare a culturii. De aceea centrul încurajează și oferă cadrul academic pentru colaborări la nivel național și internațional dintre cercetători din diferite domenii de cunoaștere relevante, colaborări materializate în vizite pe termen mediu sau scurt ale unor specialiști în literatura de limbă engleză, studii culturale, lingvistice sau de traductologie, teorie și critică literară, studii de film, mass-media sau antropologie culturală; deplasări ale membrilor centrului în alte centre universitare pentru stagii de cercetare sau de predare și conferințe; colaborări la proiecte de cercetare și editoriale; proiecte de cercetare sub egida centrului, cu participare națională și internațională.

Activitățile desfășurate în cadrul centrului LINGUACULTURE au drept obiective majore:

Descrierea și interpretarea dinamicii fenomenelor lingvistice și culturale determinate de relația dintre procesele de integrare europeană și globalizare și cele de afirmare a identităților regionale și locale;

Deplasarea accentului cercetării spre critica culturală bazată pe dialog autentic și surprinderea proceselor transculturale redefinite în termeni ca: interculturalitate,traducere culturală, hibridizare, creolizare și diaspora;

Evidențierea rolului fundamental al traducerii, interpretării și standardizării terminologice în politicile cultural-lingvistice ale Uniunii Europene;

Crearea unei baze de cercetare permanentă și facilitarea participării tinerilor cercetători la proiecte naționale și internaționale într-un proces de continuă formare a viitoarei generații de cercetători în domeniul studiilor umaniste.

Parte importantă a procesului de introducere a rezultatelor cercetării centrului în procesul educațional o reprezintă cele patru programe de masterat oferite de Catedra de Engleză: Studii Americane, Traducere și terminologie (în parteneriat cu Catedra de Franceză), Lingvistică aplicată – didactica limbii engleze și Limba, literatura și civilizația engleză, precum și Școala Doctorală de Studii Filologice, în care se regăsesc cursuri create în urma muncii individuale de cercetare a unora dintre membrii centrului.

Revista (ERIH PLUS)

Evenimente trecute

 • DSC04674_Fotor.jpg
 • DSC04700_Fotor.jpg
 • DSC04742_Fotor.jpg
 • DSC04754_Fotor.jpg
 • DSC04763_Fotor.jpg
 • DSC04769_Fotor.jpg
 • DSC04802_Fotor.jpg
 • DSC04812_Fotor.jpg
 • DSC_5646.jpg
 • DSC_5671.jpg
 • DSC_5755.jpg
 • DSC_5876.jpg
 • DSC_5882.jpg
 • DSC_5901.jpg
 • DSC_6037.jpg
 • DSC_6042.jpg
 • DSC_6070.jpg
 • DSC_6080.jpg
 • DSC_6095.jpg
 • DSC_6139.jpg