Despre centru

LINGUACULTURE (Centrul de cercetare a dinamicii interculturale și interlingvistice actuale) este afiliat Catedrei de Engleză din cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Alexandu Ioan Cuza” din Iași, fiind înființat și acredidat de către CNCSIS (Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior) din 2006. Din colectivul centrului fac parte membrii catedrei precum și foști sau actuali doctoranzi (Lista membrilor aici).

Centrul de cercetare LINGUACULTURE a luat naștere ca o consecință a mutării ariei de interes a cercetătorilor din domeniul umanist spre studiul interferențelor dintre diferite culturi, in contextul unui proces evident de internaționalizare care coexistă cu tendințele de impunere a identităților locale sau regionale. Accentul se pune astfel pe cercetarea interdisciplinară, integrându-se perspectivele sociologice, etnologice, politologice și pedagogice / educaționale în studiul fenomenelor lingvistice și culturale.

Activitățile centrului LINGUACULTURE își propun să reflecte mecanismele culturale prin care domeniul științelor socio-umane devine din ce în ce mai transnațional, transfrontalier, inter- și transdisciplinar, direcțiile majore de cercetare fiind:

Studii de dinamica limbii

Dinamici ale comunicării virtuale prin traducere

Studii interculturale:

- Shakespeare ca fenomen cultural

- Hibriditatea culturală în postmodernitate

- Gândirea critică/ gândirea literară

- Studii de receptare, traducere și hermeneutică a textelor

Revista (ERIH PLUS)

Evenimente trecute

 • DSC04674_Fotor.jpg
 • DSC04700_Fotor.jpg
 • DSC04742_Fotor.jpg
 • DSC04754_Fotor.jpg
 • DSC04763_Fotor.jpg
 • DSC04769_Fotor.jpg
 • DSC04802_Fotor.jpg
 • DSC04812_Fotor.jpg
 • DSC_5646.jpg
 • DSC_5671.jpg
 • DSC_5755.jpg
 • DSC_5876.jpg
 • DSC_5882.jpg
 • DSC_5901.jpg
 • DSC_6037.jpg
 • DSC_6042.jpg
 • DSC_6070.jpg
 • DSC_6080.jpg
 • DSC_6095.jpg
 • DSC_6139.jpg